Een afwezige als aanwezig melden

6414

Vraag:

Mijn collega’s (op school/werk) vragen mij soms om te doen lijken alsof zij aanwezig zijn terwijl zij afwezig zijn. Als de presentielijst rondgaat, noteer ik hun namen. Is dit een dienst (die ik hun bewijs) of is het misleiding en bedrog?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is een (bewezen) dienst. Echter is dit een duivelse dienst die door Shaytaan wordt opgedragen aan de persoon die dit doet en hiermee doet voorkomen dat iemand aanwezig is wanneer dit niet het geval. Er zijn drie redenen voor het hebben van bezwaren tegen deze handeling:

1.     Dit behoort tot liegen.

2.     Het brengt bedrog met zich mee tegenover de verantwoordelijken.

3.     Het geeft de afwezige recht op loon op basis van zijn (schijn) aanwezigheid, die hij vervolgens neemt en onrechtmatig consumeert.

Eén van deze bezwaren is al voldoende om deze handeling, die door de vragensteller als een bewezen dienst wordt gezien, als verboden te verklaren. Niet alle ‘bewezen diensten’ zijn prijzenswaardig. Alleen als ze overeenstemmen met de Shariecah (Islamitische wetgeving) worden ze gezien als prijzenswaardig, en als ze tegen de Shariecah indruisen dan dienen ze te worden afgekeurd. Het benoemen van diensten die tegen de Shariecah in gaan als ‘bewezen diensten’, is in feite een slecht gekozen benaming. Iets dat namelijk ingaat tegen de Shariecah is een beestachtige (verwerpelijke) dienst. Vandaar dat Allah de ongelovigen en Moeshrikien (afgodenaanbidders) als vee heeft omschreven, zeggende (interpretatie van de betekenis:

“En degenen die niet geloven genieten en eten zoals het vee eet. En het Vuur is de Verblijfplaats voor hen.”

(Soerat Mohammed: 12)

“Zij zijn slechts als het vee. Welnee! Zij zijn nog verder afgedwaald van de rechte Weg.”

(Soerat al-Foerqaan: 44)

Dus alles wat tegen de Shariecah indruist, is een beestachtige handeling en inhumaan.

Sheikh Ibn cOethaymien
(Fataawah Islaamiyyah, boekdeel 20)