Een café runnen waar Ikhtilaat is

9338

Vraag:

Een man runt een café dat een gemengde klantenkring van mannen en vrouwen heeft. Vanwege deze vermenging voelt hij zich ongerust en vreest hij dat de inkomsten uit dit café kunnen vallen onder de noemer van zaken die verboden of twijfelachtig zijn, en daarom niet toegestaan in de Shariecah. Hij heeft wel zijn werknemers verboden om dingen te verkopen die niet zijn toegestaan, zoals sigaretten, en hij heeft zijn klanten verboden om iets te doen wat indruist tegen de islamitische etiquette.

Kunt u ons alstublieft duidelijkheid verschaffen over dit onderwerp, zodat wij wat gemoedsrust kunnen vinden en niet vervallen in zonden, en zodat we onze Heer ontmoeten terwijl Hij tevreden met ons is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De café eigenaar heeft er goed aan gedaan door een verbod in te stellen op het verkopen van verboden middelen in zijn café, zoals het verbod op het verkopen van sigaretten, en door zijn klanten te verbieden dingen te doen die tegen de islamitische etiquette ingaan. Moge Allah hem belonen met het goede.

Wat hem nu rest is een verbod op het mengen van mannen en vrouwen, vanwege het kwaad en de verleidingen die daarmee gepaard gaan. De Koran en de Soennah geven beiden aan dat het mengen van mannen en vrouwen Haraam is. Allah, de Verhevene, zegt bijvoorbeeld (interpretatie van de betekenis):

“…En wanneer jullie hun (d.w.z. de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag hun dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten…”

(Soerat al-Ahzaab: 53)

Ibnoe Kathier gaf als commentaar op dit vers: “Dat wil zeggen, net zoals het verboden is voor jou om bij hen binnen te gaan, is het ook verboden voor jou om überhaupt naar hen te kijken. Zelfs als iemand van jullie de behoefte heeft om hun iets te vragen, moet hij dat doen zonder naar hen te kijken, of hun alleen wat vragen van achter een scherm.”

Al-Qoertoebie zei: “Dit vers geeft aan dat Allah toestemming heeft gegeven om hun iets te vragen van achter een scherm in het geval van noodzaak, of wanneer men hen moet raadplegen voor een bepaalde kwestie. Dit geldt voor alle vrouwen.”

En Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet zoals iedere andere vrouwen als jullie (Allah) vrezen. Spreek daarom niet op een zachte manier (d.w.z. op een verleidelijke manier), waardoor degene die een ziekte in zijn hart heeft begerig wordt. En spreek met goede woorden.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Als er alleen al een waarschuwing geldt tegen het zacht praten (op een verleidelijke manier) uit vrees dat degene die een ziekte in zijn hart heeft erdoor begerig wordt, hoe zit het dan met mannen die zitten met vrouwen die gekleed doch naakt zijn, die afdwalen en anderen leiden naar dwaling, die samen praten en lachen, en die elkaar aankijken? Welke Fitnah kan dan groter zijn dan deze? Welk hart kan vrij van ziekte zijn wanneer dit het geval is?

De Profeet (vrede zij met hem) zorgde ervoor dat mannen zich niet mengden met vrouwen, zelfs niet op de meest geliefde plaatsen op aarde bij Allah, namelijk de moskeeën. Hij (vrede zij met hem) scheidde de rijen tussen de mannen en vrouwen en bleef na het beëindigen van het gebed nog even zitten, zodat de vrouwen konden vertrekken. Ook duidde hij (vrede zij met hem) een deur van de moskee specifiek aan voor vrouwen. De bewijzen hiervoor zijn als volgt:

1.     Oem Salamah zei: “Wanneer de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de Salaam zei (ter beëindiging van het gebed), zouden de vrouwen opstaan en vertrekken zodra zij de Salaam hadden gezegd. En hij (vrede zij met hem) zou nog even blijven zitten voordat hij zou opstaan om te vertrekken.” Ibnoe Shihaab zei: “Ik denk – en Allah weet het het beste – dat hij (vrede zij met hem) een tijdje bleef zitten zodat de vrouwen zich zouden verspreiden, voordat de mannen opstonden om te vertrekken.”

(al-Boekhaarie)

2.     Ibnoe cOmar zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarom laten wij deze deur niet voor de vrouwen?” Naafizei: “Ibnoe cOmar ging nooit via die deur naar binnen tot zijn dood.

(Aboe Daawoed en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

3.     Aboe Hoerayrah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De beste rijen voor de mannen zijn de eerste rijen en de slechtste zijn de laatste. En de beste rijen voor de vrouwen zijn de laatste rijen en de slechtste zijn de eerste.”

(Moeslim)

Dit behoort tot het grootste bewijs dat de Islam het mengen verbiedt. Hoe verder weg de mannen zich bevinden van de rijen van de vrouwen, hoe beter. En hoe verder de vrouwen zich bevinden van de rijen van de mannen, hoe beter. Als deze voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen in de moskee, wat een reine plaats van aanbidding is, dan is het nemen van deze voorzorgsmaatregelen op andere plaatsen ongetwijfeld belangrijker.

4.     Ook is overgeleverd van Aboe Oesayd al-Ansaarie dat toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zag hoe de vrouwen zich buiten de moskee op de weg mengden met de mannen, hij de vrouwen beval aan de kant te gaan en zich van de mannen te scheiden.

(Aboe Daawoed en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Aangezien het mengen Haraam is, pleegt de eigenaar van dit café een zonde door dit toe te staan en zich er niet van te onthouden. Ook begaat hij een zonde, omdat hij deze mensen helpt te zondigen door hen te voorzien van een plaats waar zij Allah ongehoorzaam kunnen zijn.

Wat hij dient te doen is Allah te vrezen en niet mee te helpen aan het verspreiden van kwaad onder de gelovigen. Hij moet erop toezien dat zijn voedsel goed is (d.w.z. afkomstig van Halaal bronnen). Aboe Bakr verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:“Elk lichaam dat gevoed wordt met Haraam, het Vuur is de beste bestemming daarvoor.”

(at-Tabaraanie en Aboe Noecaym, en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

In een andere versie die overgeleverd is van Kacb ibn cAdjrah, zei hij (vrede zij met hem): “Geen vlees groeit door het eten van Haraam, of het Vuur is de beste bestemming daarvoor.”

Als hij het mengen van mannen en vrouwen in zijn café kan voorkomen, dan is dat wat hij moet doen. Als dat niet mogelijk is, dan dient hij het café alleen voor mannen toegankelijk te maken. Of anders moet hij zoeken naar ander werk dat toegestaan is. Degene die namelijk iets opgeeft omwille van Allah, hij zal door Allah gecompenseerd worden met iets dat beter is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzien (uit bronnen) van waar hij het niet verwacht…”

(Soerat at-Talaaq: 2-3)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com