Een muziekwinkel helpen

5707

Vraag:

Ik ben webdesigner, en heb onlangs een site voor een klant ontwikkeld en hem wat tips gegeven over hoe hij zijn site op het internet kan promoten. Deze klant verkoopt cd’s in zijn muziekwinkel. Heb ik er goed aan gedaan door de website te bouwen en deze persoon te helpen bij het opzetten van zijn webwinkel?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe in de Shariecah is dat wanneer Allah iets verbiedt, Hij ook de opbrengst ervan verbiedt. Zang en muziek zijn Haraam en niet toegestaan vanwege de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “In mijn gemeenschap zullen er mensen zijn die zedeloosheid, zijde (voor de man), wijn en muziekinstrumenten zullen toestaan.”

(al-Boekhaarie)

Als voor jou duidelijk is dat deze zaken Haraam zijn, dan is het niet toegestaan om mensen te helpen bij verboden zaken. Want Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En help elkaar niet in zonde en overtreding…”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Je dient te zoeken naar dat wat toegestaan en goed is. Werk dat verboden is of waarbij je anderen helpt om dat te doen wat Allah verboden heeft, dien je te vermijden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah is goed en accepteert alleen het goede. Allah heeft aan de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de Boodschappers opgedragen heeft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Boodschappers, eet van het goede en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.”

(Soerat al-Moe’minoen: 51)

“O jullie die geloven, eet van het goede waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar, als jullie Hem (daadwerkelijk)aanbidden.”

(Soerat al-Baqarah: 172)

Sheikh Dr. Khaalid ibn cAli al-Moeshayqih

Wij adviseren jou om niet te werken met de eigenaren van deze website. Het geld dat je krijgt voor de ontwikkeling van verboden websites wordt beschouwd als Haraam geld, en dit is Haraam. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen vlees groeit door het eten van Haraam, of het Vuur is de beste Bestemming daarvoor.”

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Islamqa.com