Gebeden samenvoegen op school

13696

Vraag:

Mag ik mijn gebeden samenvoegen als ik op school zit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is een verplichting voor de leerlingen op scholen en universiteiten om het gebed op tijd te verrichten, behalve als zij reizigers zijn. Alleen in dit geval kunnen zij het gebed inkorten en samenvoegen.

Een oplossing voor dit probleem kan zijn dat de leerlingen het Dohr-gebed uitstellen tot het einde van haar tijd en het cAsr-gebed verrichten zodra haar tijd in gaat. Wellicht dat zij hier een afspraak over kunnen maken met de verantwoordelijken. Bijvoorbeeld dat de schafttijd (pauze) hiervoor gebruikt kan worden.

Sheikh cAbdoellaah at-Tayyaar Sheikh cAbdoellaah al-Moetliq Sheikh Mohammed ibnoe Ibraahiem al-Moesaa (al-Fiqh ul-Moeyassar, blz. 58)