Het leren van de wereldse wetenschappen

5626

Vraag:

Wat is de regelgeving over het leren van wereldse wetenschappen? Is dit verplicht voor de moslims? Zullen de moslims die dit doen worden beloond hiervoor?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het gaat om wetenschappen (los van de Shariecah wetenschappen) zoals het inwinnen van metalen en mineralen, landbouwkunde en alle andere positieve wetenschappen, dan is het verplicht voor de moslim om te leren wat zij moeten weten. En dit is een Fard Kifaayah. De heerser van het land moet de moslims bevelen te leren wat zij nodig hebben en de specialisten helpen om dit te bereiken. Dit door hen te helpen te doen wat de moslims zal baten en zal versterken ten opzichte van de vijand. De daden van een persoon zullen beloond worden naar gelang zijn of haar intentie. Een daad zal gerekend wordt als een daad van aanbidding voor Allah, als de intentie correct en oprecht is. Als men dit doet zonder een intentie, dan zal het gerekend worden tot de toegestane daden. En hiermee bedoelen we de toegestane vormen van fabriceren, het inwinnen van mineralen en landbouwkunde.

Dit zijn allemaal essentiële zaken, maar als zij gepaard gaan met de juiste intentie, dan zijn dit ook daden van aanbidding. En indien er geen sprake is van een dergelijke intentie, dan zijn het toegestane zaken. Als er noodzaak toe is, dan is het in sommige gevallen een Fard Kifaayah. De heerser dient dit op te leggen aan degenen die hier geschikt voor zijn, omdat dit essentiële zaken zijn en hier behoefte aan is. En zij verschillen in hun intenties en behoeftes.

Sheikh cAbd al-cAziez ibn Baaz

(al-cIlm wa Akhlaaq Ahlihi, blz. 15)