Mag ik ergens werken waar alcohol verkocht wordt?

57017

Vraag:

Is het toegestaan bij een bedrijf te werken dat handelt met een ander bedrijf dat zich verrijkt door de verkoop van alcohol?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het verkopen van alcohol is verboden aan de hand van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven. Waarlijk de alcohol, het gokken, de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van de satan behoren, vermijdt deze zaken dus. Hopelijk zullen jullie welslagen. Voorwaar de satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie creëren met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en het gebed, houdt ermee op!”

(Soerat al-Maa’idah: 90-91)

Ook staat vermeld in Sahieh al-Boekhaari en Moeslim dat Djaabir ibnoe cAbdillaah de Profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Voorwaar, Allah en Zijn Profeet hebben de verkoop van alcohol verboden.”

Anas ibnoe Maalik heeft tevens gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem)heeft tien (soorten) mensen vervloekt met betrekking tot alcohol: degene die (de druiven)voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het drinkt, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het schenkt, degene die het verkoopt, degene die van de verdiensten van alcohol eet, degene die het koopt en degene voor wie het wordt gekocht.”

(at-Tirmidhi, Ibnoe Maadjah en authentiek verklaard door sheikh al-Albaanie)

Wat betreft het werkzaam zijn bij een bedrijf dat alcohol verkoopt, als het bedrijf hulp verleent aan de verkoop van alcohol, bestaat er geen twijfel over dat dit bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan het verbodene en deel heeft genomen aan het begaan van een zonde. Het is daarom voor niemand toegestaan om werkzaamheden te verrichten die hiermee verbonden zijn.

Als de werkzaamheden van een bedrijf dat zaken doet met een ander bedrijf dat in alcohol handelt geen betrekking hebben op de verkoop van alcohol en hier ook geen bijdrage aan leveren maar betrekking hebben op toegestane zaken, dan is het toegestaan om bij dit bedrijf te werken.

www.islamqa.com