Werken als advocaat

22924

Vraag:

Is het voor mij toegestaan om als advocaat te werken in een land dat niet regeert met de Wetgeving van Allah? En is mijn inkomen in dat geval Halaal of Haraam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer een persoon als advocaat wordt ingezet in een land dat met zelfgemaakte wetten regeert en waarvan de wetgeving dus niet Islamitisch is, dan zijn de volgende scenario’s mogelijk:

Als iemand als advocaat optreedt in een land waar geregeerd wordt met zelfgemaakte wetten en op basis van deze wetten een zaak aanneemt waarin hij opkomt voor onrecht, dan treedt hij hierdoor buiten het geloof. Wel geldt er als voorwaarde dat hij dit als toegestaan ziet of dat hij absoluut geen moeite heeft met het tegenstreven van de Koran en de Soennah. Het geld dat hij hiervoor krijgt is Haraam geld.

Betreft het een zaak waarbij hij tegen beter weten in leugens verdedigt, terwijl hij wel gelooft dat dit Haraam is, maar gedreven wordt door hebzucht om geld te verdienen aan deze zaak, dan is hij een zondaar. Hij begaat in dit geval zelfs een grote zonde. En alles wat hij hiermee verdient, is Haraam en dit bezit is voor hem dan ook niet toegestaan.

Wanneer hij zijn cliënt verdedigt in een zaak waarbij hij gelooft dat hij het religieus gezien bij het juiste eind heeft en zijn inspanningen ook ondersteund worden door Islamitische bewijzen, dan zal hij daarvoor beloond worden. Ook zullen zijn gemaakte fouten vergeven worden en heeft hij het verdiend om beloond te worden voor zijn verdediging.

Indien hij de rechten van zijn broeder verdedigt en hij ervan overtuigd is dat hij gelijk heeft, dan zal hij hiervoor beloond worden en heeft hij het recht op uitbetaling welke hij overeen is gekomen met zijn cliënt.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 23, blz. 497)