Werken als massagetherapeute

12523

Vraag:

Mijn echtgenote werkt als massagetherapeute. Dit vereist van haar cliënte dat zij haar dijen en/of borst moet ontbloten. Ik hoorde in een opname een gedetailleerde uitleg over de cAwrah (intieme lichaamsdelen) van de moslima in het bijzijn van een moslima. Wat is de correcte uitspraak over deze kwestie?

En wat is de correcte uitspraak over het werken als massagetherapeut (met de kennis dat het gunstig is voor het lichaam en dat sommige ziektes hierdoor worden genezen)? Indien dit Haraam is en zij hiervoor wordt uitbetaald, is dat geld dan Haraam of niet?

Antwoord:

Masseren kan opgedeeld worden in twee categorieën:

1. Therapeutische massage die op advies van een arts is aangeraden om zwakte in de spieren of andere ziektes te behandelen. Deze categorie is toegestaan omdat dit valt onder medicatie. De grondslag van medicatie is dat het toegestaan is. Men dient echter wel de cAwrah te bewaken door deze niet te laten zien of aan te laten raken, behalve als dit noodzakelijk is. Men dient tevens datgene te beperken wat men kan beperken in het onthullen van de cAwrah, het aanraken ervan en de tijdsduur dat de cAwrah onthuld is. Allah beveelt immers de gelovigen om de cAwrah te verbergen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken…”

(Soerat an-Noer: 30)

Ook zegt Allah tegen de gelovige vrouwen (interpretatie van de betekenis):

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken…”

(Soerat an-Noer: 31)

Allah, de Verhevene, beschrijft de gelovigen en zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes of wat hun rechterhand bezit (d.w.z. hun slavinnen), dan worden zij niet verweten.”

(Soerat al-Moe’minoen: 5-6)

Bahz ibnoe Hakiem levert over op gezag van zijn vader, die op zijn beurt van zijn vader heeft gehoord dat de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over de cAwrah, waarop hij (vrede zij met hem) zei: “Bewaak jouw cAwrah, behalve voor jouw echtgenote of jouw slavinnen.” Er werd hem toen gevraagd: “En de cAwrah van de man met de man?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Als je in staat bent dat niemand het ziet, doe het (m.a.w. laat het aan niemand zien).”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

Al-Boekhaarie levert de bovenstaande overlevering gedeeltelijk over, waarbij een schakel aan het begin van de keten (van overleveraars) ontbreekt. De Profeet (vrede zij met hem) verbood hierin zowel de man om naar de cAwrah van de man te kijken als de vrouw om naar de cAwrah van de vrouw te kijken. Ook staat in dezelfde overlevering dat het voor de man niet toegestaan is om zich met een man onder één kleed te bevinden en hetzelfde geldt voor de vrouw jegens de vrouw. Dit duidt op het verbod om de cAwrah van de ander aan te raken, ongeacht met welk lichaamsdeel dit gebeurt.

2. Ontspanningsmassage die sommige mensen doen om het lichaam te activeren of te ontspannen zonder verder noodzakelijke reden. Indien bij deze massage de cAwrah niet wordt ontbloot, niet wordt aangeraakt, geen opwinding meebrengt en geen verlangens opwekt, dan is het toegestaan. Ook is het dan toegestaan om hiervoor uitbetaald te krijgen. Wat ik echter zou aanraden is dat men niet masseert met de hand maar met elektrische apparaten, omdat dit beter is dan het vervallen in een twijfelachtige zaak (het onthullen en aanraken van de cAwrah en het opwekken van verlangens).

En Allah weet het beste.

Sheikh Khaalid ibnoe cAbdillaah al-Moeslih www.islamway.com