Werken in een bejaardentehuis

31156

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om te werken in een bejaardentehuis waar er sprake is van dat de verzorgsters oude mannen en vrouwen wassen en hun luiers verschonen. Ook komt het weleens voor dat zij verboden dranken en voedsel (bijv. varkensvlees) moeten serveren. Mag de moslimvrouw werken op zo’n plaats als zij het serveren hiervan vermijdt?

Ook moeten we erbij vermelden dat zij slechts een kapje op haar hoofd mag dragen en een blouse tot aan haar knieën met een broek eronder. Sommige mensen vertellen deze vrouwen dat het verrichten van dit werk beter is dan afhankelijk te zijn van maatschappelijke organisaties die hulp bieden aan gezinnen waarvan het gezinshoofd geen werk heeft.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het serveren van alcohol en varkensvlees voor de bewoners van een bejaardentehuis is zonder meer verboden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft tien personen vervloekt met betrekking tot alcohol, waaronder degene die het draagt en schenkt.

Anas ibnoe Maalik heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft tien (soorten) mensen vervloekt met betrekking tot alcohol: “Degene die(de druiven) voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het drinkt, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het schenkt, degene die het verkoopt, degene die van de verdiensten van alcohol eet, degene die het koopt en degene voor wie het wordt gekocht.”

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed)

Het is dus niet toegestaan om alcohol te dragen en hiervoor nog een salaris te krijgen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer Allah het voor een volk verboden heeft verklaard om iets te eten, dan verbiedt Hij (ook) de prijs ervan (d.w.z. de winst).”

(Aboe Daawoed en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het is ook algemeen bekend dat alcohol en varkensvlees verboden zijn verklaard in de heilige Koran.

Er blijven echter nog twee zaken over. De eerste is dat een vrouw die het werk doet in deze functie haar islamitische Hidjaab niet correct draagt. Het tweede is het wassen van bejaarden en het verwisselen van de luiers. De vrouw ziet de ‘Awrah en raakt deze aan, en dit is niet toegestaan, behalve wanneer het noodzakelijk is. Ik denk overigens niet dat ze de (bejaarde) mannen toewijzen aan mannelijke hulpverleners en (bejaarde) vrouwen aan vrouwelijke hulpverleners. Meestal brengen ze iedereen gezamenlijk op één plek en werkt de vrouw met beide geslachten en de man ook.

Daarom adviseer ik de moslimvrouw om in dit geval beter hulp van maatschappelijke organisaties te accepteren dan te werken op dit soort plaatsen waar zij werkzaamheden moet verrichten die indruisen tegen de islamitische Wetgeving.

En Allah is de Schenker van succes.

Gebaseerd op een Fatwa van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com