Woedoe’ of Tayammoem op school?

15815

Vraag:

Ik ben een studente aan een instituut voor mediastudies. Ik ondervind enige complicaties met betrekking tot het gebed. Aangezien het instituut ver gelegen is, ben ik genoodzaakt om vroegtijdig te vertrekken. Het komt dan ook voor dat ik mijn Woedoe’ verlies. Is het mogelijk om gebruik te maken van Tayammoem, met dien verstande dat er geen afgesloten plek is waar ik Woedoe’ kan verrichten?

Antwoord:

Het gebed is een grootse zaak, het is dan ook niet toegestaan om het te verwaarlozen. Men moet het gebed verrichten op de daarvoor vastgestelde tijden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het gebed is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

En Hij heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Waakt over het gebed en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta nederig voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 238)

Degene die water heeft gevonden en in staat is om dit te gebruiken, mag geen Tayammoem verrichten. Hierover zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Allah accepteert het gebed van iemand niet, nadat zijn Woedoe’ is verbroken, totdat hij (weer) de Woedoe’ verricht.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Het is pas toegestaan om gebruik te maken van Tayammoem op het moment dat er geen water te vinden is of dat het gebruik van water schade met zich meebrengt. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als één van jullie van het toilet is gekomen, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt (in de zin van geslachtsgemeenschap) en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Op basis van het bovenstaande kan gezegd worden dat het niet toegestaan is om Tayammoem te verrichten, terwijl je water kan gebruiken. Het is bovendien toegestaan om in het toilet Woedoe’ te verrichten, hier is niets op tegen. En wie Allah vreest, Allah zal hem een uitweg geven.

En Allah weet het beter.

Islamqa.com