Aanduiding begin en einde menstruatie

162797

Vraag:

Ik heb een vraag over de menstruatie. Gedurende de eerste dagen zie ik een kleine droge plek die soms bruin is en soms lichtrood. Hierna tref ik dik bloed dat gepaard gaat met vier dagen pijn. Vervolgens zie ik twee dagen lang lichtrode dradige afscheiding. Wat is het oordeel over het bidden en vasten op de eerste en laatste dagen? Ik weet namelijk niet hoe mijn daden van aanbidding in deze situatie moeten zijn.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het dikke bloed dat vier dagen lang samen gaat met pijn is ongetwijfeld de menstruatie. De bruine en rode vlekken die vóór de menstruatieperiode optreden zijn onderworpen aan verdere discussie:

–       Indien deze direct worden gevolgd door het bloeden, dan is het onderdeel van jouw (menstruatie)periode. Het is op dat moment niet toegestaan om te bidden en/of te vasten.

–       Als het los staat van het bloeden, dan is het geen onderdeel van jouw periode.

Hetzelfde geldt voor de dradige rode afscheiding die jij twee dagen ziet. Als het gebeurt voor de eindperiode (Toehr), dan is het onderdeel van je menstruatie. Indien het na de eindperiode (Toehr) gebeurt, dan maakt het niet uit en valt het onder dezelfde regelgeving als Istihaadah (niet-menstruale bloeding). Dit betekent niet dat je niet kunt vasten en bidden. Integendeel, je dient juist voor aanvang van elk gebed de Woedoe’ te verrichten.

De eindperiode (waarna een vrouw rein is) wordt aangegeven door één van de twee tekenen; Het vrijkomen van een heldere (witte) afscheiding of de plaats wordt droog. In die zin dat als er met een stuk katoen of iets dergelijks wordt geveegd, het schoon blijft zonder sporen van bloed of gele of bruine afscheiding.

Sheikh ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd het volgende gevraagd: “Voor mijn menstruatieperiode is er een bruine afscheiding die vijf dagen lang vrijkomt. Hierna komt er menstruatiebloed vrij. Het menstruatiebloed duurt acht dagen na de eerste vijf dagen. Ik bid op de (eerste) vijf dagen, maar ik vraag me af of ik wel of niet moet vasten en bidden in deze dagen? Kunt u mij hierover alstublieft adviseren? Moge Allah u belonen.”

Hij antwoordde: “Als de vijf dagen waarin de bruine afscheiding vrijkomt los staan van de dagen waarop jij bloedt, dan is dit geen menstruatie. Je moet op deze dagen bidden en vasten. Ook moet je voor elke gebed de Woedoe’ verrichten. Dit valt namelijk onder dezelfde regelgeving als die van urine en niet die van menstruatie. Het houdt dus niet in dat je niet kunt bidden en vasten. Maar wel dat je voor elk gebed de Woedoe’ moet verrichten, totdat de afscheiding ophoudt, zoals in het geval van Istihaadah (niet-menstruale bloeding).

Echter, als deze vijf dagen direct worden gevolgd door jouw menstruatie, dan zijn ze onderdeel van hiervan. Je mag in deze dagen niet vasten of bidden.

Als deze bruine of gele afscheiding komt na de beëindiging van de menstruatie, dan wordt het niet gezien als onderdeel van de menstruatieperiode. Het valt daarentegen onder de regelgeving van Istihaadah. Daarom dien jij je geslachtsdelen te wassen met water en de Woedoe’ te verrichten voor elk gebed. Je dient te bidden en te vasten en het niet te beschouwen als menstruatie. Ook ben je toegestaan voor jouw man (voor geslachtsgemeenschap), want Oem cAtiyyah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Wij waren gewend om de bruine en gele afscheiding na het einde van de menstruatieperiode niet (als menstruatie) mee te tellen.”

(al-Boekhaarie en Aboe Daawoed)

(MadjmoecFataawa ash-Sheikh ibn Baaz, boekdeel 10, blz. 207)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com