Anticonceptie

53208

Vraag:

Vanwege bepaalde redenen wil ik momenteel niet zwanger raken. Ik heb dit besproken met mijn echtgenoot en hij stemt hiermee in. Is het in dit geval voor mij toegestaan om anticonceptiemiddelen te gebruiken? En hoe zit het met het gebruik van een spiraal?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voortplanting behoort ongetwijfeld tot één van de doelstellingen van het huwelijk. Om deze reden is het wenselijk voor een echtpaar om te streven naar nageslacht. Het krijgen van kinderen is dan ook een enorme gunst waar men Allah dankbaar voor moet zijn.

Mocht het echtpaar echter van mening zijn dat er enig voordeel zit in het uitstellen van een zwangerschap, dan is het uitgangspunt hierin dat dit toegestaan is. Dit op basis van de woorden van Djaabir ibnoe cAbdillaah die zei: “Wij waren gewoon om al-cAzl (coïtus interruptus) te verrichten, terwijl de Koran (nog) geopenbaard werd.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-cOethaymien zegt hierover: “Een poging tot het tegenhouden van de zwangerschap is in beginsel toegestaan. Dit omdat de metgezellen in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) gewoon waren om al-cAzl (coïtus interruptus) te verrichten en dit hen niet werd verboden. Echter verdient het niet de voorkeur, omdat het vergroten van nageslacht voorgeschreven en aanbevolen is.”

(Fataawa Noer calad-Darb)

Tenslotte is het belangrijk dat met de volgende zaken rekening wordt gehouden:

1. Men dient niet over te gaan op uitstel van zwangerschap uit vrees voor armoede. Dit impliceert namelijk dat men eraan twijfelt dat Allah Degene is Die voorziet.
2. Er moet instemming zijn van beide echtgenoten.
3. Dit mag niet geschieden middels een onvruchtbaarheidsbehandeling, aangezien dit een grote overtreding is die de vrouw dan begaat door op deze wijze een zwangerschap permanent uit te sluiten.

Over het gebruiken van de spiraal zegt Sheikh Moehammad Saalih al-Moenaddjid: “Dit is toegestaan onder de voorwaarden dat het niet schadelijk is voor de vrouw en de echtgenoot ermee instemt.”

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah