Bruine afscheiding

43088

Vraag:

Ik weet dat de gele en bruine afscheiding behoort tot de menstruatie wanneer deze gedurende de menstruatieperiode verschijnt en als dat dit verbonden is aan het aantal dagen van de menstruatie. Nu heb ik de volgende vraag: Toen ik de puberteit bereikte, heb ik uit onwetendheid de gele afscheiding niet gerekend tot de menstruatie. Ik kan me niet herinneren of ik dit heb gezien of niet. Niemand heeft mij destijds de regels inzake menstruatie uitgelegd. Ik denk dat ik daarom mijn menstruatiedagen verkeerd heb geteld, omdat ik de gele afscheiding niet heb meegeteld als menstruatie. Moet ik het aantal dagen te tellen waarom het gaat? Zo ja, hoe?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening wat betreft de gele/bruinige afscheiding en of dit gerekend dient te worden tot de menstruatie of niet. De meest correcte mening onder de geleerden is dat als dit gedurende de menstruatieperiode verschijnt, dit ook tot de menstruatie wordt gerekend. Maar wanneer dit verschijnt nadat de vrouw rein is geworden, wordt het niet gerekend tot de menstruatie.

Sheikh ul-Islam ibn Taymiyah zei: “Men dient geen aandacht te besteden aan de gele/bruinige afscheiding als dit verschijnt nadat de vrouw rein is geworden. Dit is de mening van Ahmed en anderen. Dit vanwege de woorden van Oem cAtiyyah: “We waren gewoon om geen aandacht te besteden aan de gele/bruinige afscheiding.”

(al-Ikhtiyaaraat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 1, blz. 401)

Als echter blijkt dat het wel onderdeel is van de menstruatie en gedurende de periode verschijnt, en een vrouw de gele/bruinige afscheiding niet meetelt in alle gevallen, of dit nu tijdens of na haar periode verschijnt, omdat zij de mening volgt van een andere geleerde, zoals Ibn Hazm en degenen die het met hem eens waren (waaronder Ibn ul-cOethaymien, later in zijn leven), of omdat zij niet bekend is met de regelgeving hiervan, dan treft haar geen blaam. Dit geldt ook voor de vraagstelster die aangeeft niet zeker te zijn of ze dit gezien heeft destijds of niet. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven, en zij zal gestraft worden voor dat wat zij heeft verworven. “Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken. Onze Heer, leg ons geen last op zoals U die aan degenen voor ons heeft opgelegd. Onze Heer, en belast ons niet met meer dan dat wat wij kunnen dragen, en scheld ons (onze zonden) kwijt, en vergeef ons, en heb Genade met ons. U bent onze Heer. Schenk ons daarom een overwinning over het ongelovige volk.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Allah, de Verhevene, zegt over 'Vergeef ons, en heb Genade met ons. U bent onze Heer. Schenk ons daarom een overwinning over het ongelovige volk': “Ik zal dit doen.”

(Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com