Gelige en bruinige afscheidingen tijdens de menstruatieperiode

16461

Vraag:

Hoe zit het met de gelige en bruinige afscheidingen die soms bij de vrouw optreden tijdens haar menstruatieperiode?

Antwoord:

Als deze gelige en bruinige afscheidingen zich voordoen tijdens de menstruatie of daaropvolgend – vóór het optreden van de reinheid -, dan wordt dit als menstruatiebloed beschouwd. Treden deze gelige en bruinige afscheidingen echter nadat de vrouw rein is geworden van haar menstruatie, dan valt dit niet onder menstruatiebloed.

Sheich Ibn cOthaymien