Geslachtsgemeenschap tijdens zwangerschap

37374
Vraag:
Is het voor de man toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn zwangere vrouw?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is voor een man toegestaan om – wanneer hij wil – geslachtsgemeenschap te hebben met zijn zwangere vrouw, behalve als zij er schade van ondervindt. Het is namelijk niet voor hem toegestaan om iets te doen wat haar schaadt. Als het haar niet schaadt maar wel zwaar voor haar is, dan is het beter voor hem om geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben. Op deze manier ga je op een goede wijze met haar om. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En behandelt hen op goede wijze.”
(Soerat an-Nisaa’: 19)
Wel is het Haraam om geslachtsgemeenschap te hebben als zij in haar menstruatie- of kraamperiode zit of als dit via de anus gebeurt. Dit is ten strengste verboden. De man dient dit te vermijden en alleen datgene te doen wat Allah heeft toegestaan.
Als de vrouw in haar menstruatieperiode zit dan mag hij op andere toegestane manieren van haar genieten. De Profeet (vrede zij met hem) zegt hierover: “Doe wat je wilt, behalve het hebben van geslachtsgemeenschap.”
(Moeslim)
Sheikh Mohammed Saalih ibn al-cOethaymien
(Fataawaa al-cOelamaa’ fie cOeshrat in-Nisaa’, blz. 55)