Het islamitische oordeel over al-Moestahaadah

17450

Vraag:

Hoe oordeelt de Islam over een vrouw die Moestahaadhah[1] is?

Antwoord:

Wat voor een reine vrouw geldt, geldt ook voor een Moestahaadhah op twee zaken na:

1. Het is verplicht voor de Moestahaadhah de woedoe’ te verrichten voor ieder gebed na het aanbreken van de gebedstijd. Gaat het echter om een gebed die niet aan tijd verbonden is, dan dient zij de woedoe’ te verrichten voordat zij aanvangt met dat gebed.

2. Als zij wil aanvangen met de woedoe’, dan dient zij de bloedsporen schoon te maken en haar geslachtsdeel met een doek te bedekken om de bloeding tegen te houden. Het bloed wat daarna vrijkomt doet niets af van de geldigheid van haar gebed.

Sheich Ibn cOthaymien

[1] Moestahaadah is een vrouw die te kampen heeft met Istihaadhah (vaginale bloeding met soms een korte tussenpoos van één á twee dagen).