Het plaatsen van een spiraal

29612

Vraag:

De koperspiraal berust grotendeels op het bewerkstelligen van een ‘vroege abortus’ d.m.v. een continue ‘ontstekingsreactie’, waarbij de eicel wel is bevrucht, maar niet in staat wordt gesteld zich aan de baarmoeder te hechten. Is het dan alsnog toegestaan om de spiraal te gebruiken?

Antwoord:

De werking van de spiraal, zoals deze in de vraag wordt beschreven, is toegestaan. Als de eicel zich niet hecht aan de baarmoeder, dan wordt het als ‘niets’ beschouwd. Imam al-Qoertoebie zei in zijn Tafsier: “Als het zaad zich niet hecht aan de baarmoeder, dan is het alsof het zich nog steeds in de rug(gengraat) van de man bevindt.”

Het gebruik van een spiraal wordt dus niet als abortus beschouwd, want de eicel nestelt zich niet in de baarmoeder. Wel adviseren wij de vrouw om, voordat ze gebruik maakt van de spiraal, dit af te stemmen met haar echtgenoot en informatie in te winnen bij de huisarts over de mogelijke nadelen die een spiraal met zich mee kan brengen.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Anticonceptie