Ik heb last van witte afscheiding

42832

Vraag:

Ik ben genoodzaakt bij ieder gebed de rituele wassing opnieuw te verrichten vanwege het continu uitscheiden van een witte vloeistof die als bekend staat bij vele vrouwen. Mijn vraag is nu, verbreekt deze witte vloeistof in werkelijkheid wel mijn woedoe’ of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als deze witte vloeistof uitgescheiden wordt via de urinebuis, dan betreft het hier een onreine substantie die hetzelfde oordeel toekomt als urine. Dit zou betekenen dat dit de woedoe’ verbreekt en dat alles waarmee deze substantie in aanraking is gekomen, gereinigd dient te worden. Wordt deze substantie daarentegen uitgescheiden via de baarmoedermond, dan betreft het hier een reine substantie, zoals ook het geval is met sperma. Dit is overigens de meest voornaamste uitspraak van de geleerden. Dit zou betekenen dat de kleding waarmee deze substantie in aanraking komt niet gereinigd hoeft te worden.

De vraag die rest is of het uitscheiden van deze substantie wel of niet de woedoe’ verbreekt? Hierover bestaat een meningsverschil onder de geleerden. De mening van Imam Ibnoe Hazm en waartoe tevens Sheikh Ibn ‘Oethaymien aan het einde van zijn leven kwam, is dat deze substantie de woedoe’ niet verbreekt. Het betreft hier namelijk een zaak waarmee vrouwen sinds mensenheugenis mee te maken hebben en waarover de Wetgever niet heeft aangegeven dat dit de woedoe’ verbreekt.

En Allah weet het beter.

Dr. Yoesoef Ibnoe Ahmad al-Qaasim