Is coïtus interruptus toegestaan?

21552

Vraag:

Kan een persoon op de eerste huwelijksnacht een voorbehoedsmiddel gebruiken of is dit niet toegestaan? Wij willen in deze beginfase van ons huwelijk namelijk nog geen kind. Kunt u ons hierover adviseren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om coïtus interruptus te verrichten, als iemand nog geen kind wilt. Daarnaast is het ook toegestaan om een condoom te gebruiken. Echter geldt als voorwaarde dat de echtgenote hiervoor toestemming geeft. Zij heeft namelijk recht op volledig genot en op een kind. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Djaabir ibnoe cAbdillaah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “We waren gewoon coïtus interruptus toe te passen gedurende het leven van de Profeet (vrede zij met hem). Dit kwam de Profeet (vrede zij met hem) ter ore maar (hij) verbood het ons niet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Hoewel het is toegestaan, is het wel afgeraden en afkeurenswaardig. De Profeet werd gevraagd over coïtus interruptus en zei: “Dat is het heimelijk levend begraven van baby’s.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “Coïtus interruptus betekent dat als de man een ejaculatie voelt aankomen tijdens de geslachtgemeenschap, de man zich terugtrekt en buiten de vagina ejaculeert. Naar onze mening is het in alle omstandigheden en met elke vrouw afgeraden. Of de vrouw hiermee nu instemt of niet. Het voorkomt namelijk het ontstaan van nageslacht. In de overlevering wordt het genoemd als het “het heimelijk levend begraven van baby’s.” Dit omdat het de weg naar nageslacht verspert. Net zoals het doden van een pasgeborene door het levend te begraven.

Wat betreft het beschouwen hiervan als verboden, zeggen onze mensen dat dit niet het geval is.”

Als deze en andere overleveringen worden bestudeerd, dan kan worden begrepen dat het afgeraden is. Echter is dit niet heel strikt. De overleveringen waarin toestemming wordt gegeven hiervoor, kunnen begrepen worden als dat het niet Haraam is, maar dit betekent niet dat het niet afgeraden is.

Het is beter voor een moslim om het niet te doen, behalve als het nodig is. Bijvoorbeeld als de vrouw ziek is en hierdoor moeilijkheden zal hebben met de zwangerschap of het haar gezondheid zal schaden. Ook zal door coïtus interruptus één van de doelen van het huwelijk niet worden nagestreefd en dat is de voortplanting. Daarnaast vermindert het het plezier voor de vrouw.

Islamqa.com