Onderscheid tussen menstruatie en istihaadah

21089
Vraag: Hoe kan een Moestahaadhah[1] onderscheid maken tussen menstruatiebloed en Istihaadhah-bloed?

Antwoord: Een Moestahaadhah kent drie gevallen:

1. Dat zij bekend is met haar menstruatieperiode, in dit geval dient zij zich te onthouden van het gebed voor de duur van haar menstruatieperiode. Daarna verricht zij de grote wassing en vangt zij aan met het gebed.

2. Dat zij vergeten is op welke tijd van de maand haar menstruatie valt of een afwisselende menstruatieperiode had, in dit geval moet zij proberen onderscheid te maken tussen het donkere dikke menstruatiebloed en het rode dunne Istihaadhah-bloed. Zo’n iemand wordt “Moemayizah” genoemd en dient zich te onthouden van het gebed in de dagen van dikke bloed en het gebed te verrichten in de dagen van het dunne bloed.

3. Dat zij absoluut geen onderscheid kan maken tussen het menstruatiebloed en Istihaadhah-bloed en geen bekende menstruatieperiode had, een dergelijke iemand wordt “Moetahayirah” genoemd en dient zich te onthouden van het gebed voor de duur van de menstruatie van één van de vrouwen uit haar familie, zoals haar moeder, haar grootmoeder of haar zus. Als zij bijvoorbeeld een menstruatieperiode kennen van zeven dagen, dan dient zij zich van het gebed te onthouden voor de duur van zeven dagen.

Gebaseerd op een fatwa van Sheich Ibn Djibrien

[1] Moestahaadah is een vrouw die te kampen heeft met Istihaadhah (vaginale bloeding met soms een korte tussenpoos van één á twee dagen).