Op welke leeftijd kan menstruatie optreden?

10170

Vraag:

Op welke leeftijd kan menstruatie optreden?

Antwoord:

Voor de leeftijd van negen jaar kan er geen sprake zijn van menstruatie, want het is niet mogelijk zwanger te geraken voor die leeftijd. Als een meisje de leeftijd van negen jaar heeft bereikt en zij dan te maken krijgt met bloedingen, dan wordt dit als menstruatiebloed beschouwd, hoe weinig dit ook is.

Sheich Ibn Djibrien