|
13:43
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:26
Middel 6
07:22
Middel 5
13:43
Middel 2
16:58
Middel 4
19:50
Middel 3
21:38
Alle gebedstijden
Teruggroeten via sms

Vraag:

Wanneer iemand zijn broeder sms’t en begint met as-Salaamoe calaikoem, is het dan verplicht om terug te groeten (met de vredesgroet)? Rekening houdend met het feit dat deze sms bedoeld is om zijn broeder toe te spreken.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is verplicht om terug te groeten, ongeacht of je nu verbaal of non-verbaal wordt gegroet. Dit vanwege de volgende Woorden van Allah die algemeen van aard zijn (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug) of beantwoord hem (op gelijke wijze).”

(Soerat an-Nisaa’: 86)

En de overlevering van al-Baraa’ ibnoe cAazib (moge Allah tevreden zijn met hem) waarin hij het volgende overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons zeven zaken bevolen, waaronder het terug groeten (Salaam).”

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak