|
06:30
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:30
Middel 6
08:33
Middel 5
12:43
Middel 2
14:19
Middel 4
16:38
Middel 3
18:34
Alle gebedstijden
Toevlucht zoeken tijdens het gapen

Vraag:

Is het voorgeschreven wanneer men tijdens het gebed gaapt om ‘Aʿoedhoe billaahi min ash-Shaytaan ir-Radjiem’ te zeggen?

Antwoord:

Wij zijn niet bekend met een bewijs waaruit blijkt dat het voorgeschreven is om al-Istiʿaadhah uit te spreken na het gapen. In het gebed of daarbuiten.

Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 6, blz. 383)