|
12:40
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:23
Middel 6
08:25
Middel 5
12:40
Middel 2
14:20
Middel 4
16:40
Middel 3
18:35
Alle gebedstijden
Vergeving op de vijftiende van Shacbaan
Vraag:
 
Daalt Allah neer naar de eerste hemel op de vijftiende nacht van Shacbaan? En worden de mensen op deze nacht voor hun zonden vergeven?
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah.
 
Het voorgenoemde staat vermeld in een aantal overleveringen, maar de geleerden hebben kritiek hierop geuit. Geen enkele over het belang van de vijftiende van Shacbaan kan als correct worden aangemerkt.
 
Aboe Moesa al-Ashcarie overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, Allah komt de vijftiende van Shacbaan op en vergeeft al Zijn dienaren, behalve een veelgodenaanbidder en iemand die zijn broeder vijandig gezind is.”
 
In het boek az-Zawaa’id lezen wij dat deze overlevering zwak is vanwege twee redenen:
 
       cAbdoellaah Ibnoe Lahiecah staat te boek als zwak en
       al-Walied Ibnoe Moeslim staat bekend als iemand die de waarheid verdoezelt.
 
Ook zegt Daaraqoetnie in zijn boek al-cIlal dat deze overlevering niet stabiel is. Deze overlevering kent ook andere ketens die leiden naar Moecaadh Ibnoe Djabal, cAa’ishah, Aboe Hoerayrah, Aboe Thaclabah al-Khoeshanie en anderen. Maar ook deze ketens zijn niet vrij van zwakte. Sommigen zijn zelfs erg zwak.
 
Het neerdalen van Allah naar de eerste hemel is een zaak die niet alleen op de vijftiende van Shacbaan plaatsvindt, maar iedere laatste derde deel van de nacht, zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaari en Sahieh Moeslim. Dus ook de vijftiende nacht van Shacbaan valt hieronder. Daarom toen cAbdoellaah ibn ul-Moebaarak hierover werd gevraagd, zei hij tegen de vraagsteller: “O jij zwakkeling, dit geschiedt niet alleen op de vijftiende nacht, maar iedere nacht!”
(Ictiqaad Ahl us-Soennah, blz. 92)
 
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter