|
16:41
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:22
Middel 6
08:24
Middel 5
12:40
Middel 2
14:21
Middel 4
16:41
Middel 3
18:36
Alle gebedstijden
Wat is de eerste verplichting voor de schepping?

Vraag:

Wat is de eerste
verplichting voor de schepping?


Antwoord:

De eerste verplichting
voor de schepping is tevens het eerste waarnaar de mensen uitgenodigd dienen
te worden en dit is uitgelegd door de Profeet (vrede zij met hem) aan Moecaadh
ibnoe Djabal toen hij hem naar Jemen stuurde, zeggende: "Jij zult tot een
volk komen behorende tot de lieden van de Schrift. Laat dan het eerste waar
jij hen toe uitnodigt de getuigenis zijn dat niets of niemand het recht
heeft aanbeden te worden en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is."    
                                                                                                                    
(al-Boechari en Moeslim)

Dit is de eerste
verplichting voor de dienaren; dat zij Allah’s alleenrecht op aanbidding
erkennen (Tawhied) en dat zij getuigen van de Profeetschap van Mohammed.
Middels het erkennen van de Eenheid van Allah en de Profeetschap van
Mohammed worden twee zaken gerealiseerd die tevens de voorwaarden vormen
voor de acceptatie van iedere aanbidding, namelijk; volledige toewijding aan
Allah en het volgen van de Profeet.

Dit is dus de eerste
verplichting voor de dienaren, dat zij Allah één maken en van de Boodschap
van de profeten getuigen. De getuigenis dat niets of niemand het recht heeft
aanbeden te worden, behalve Allah omvat tevens de complete Eenheid van
Allah.


Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien