|
18:04
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:21
Middel 5
13:48
Middel 2
18:04
Middel 4
22:01
Middel 3
23:32
Alle gebedstijden
Wat is het Islamitisch oordeel over de Hadj?

Vraag:

Wat
is het Islamitisch oordeel over de Hadj (bedevaart)?

Vraag
ontvangen op 12 december 2004

Antwoord:

Alle
lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De
Hadj is op basis van de Koran, Soennah en consensus onder de moslims
verplicht. Het behoort tot de zuilen van de Islam. Allah zegt in de
Koran (interpretatie van de betekenis):

“En
Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld,
(voor
hen) die in staat zijn daarheen te gaan. En wie ongelovig is, Allah
heeft geen behoefte aan de werelden.”
                                                    
                       
                                          
 
(Soerat Aali cImraan: 97)

Ook
zei de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah heeft de Hadj
voor jullie verplicht gesteld, verricht dan ook de Hadj.”
           
                                                                  
(Moeslim en Ahmad)

Verder
zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “De Islam is op
vijf
(zuilen) gebouwd: Het getuigen dat niets of niemand het
recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de
Boodschapper is van Allah, het verrichten van de Salaah
(gebed),
het betalen van de Zakaah
(armenbelasting), het verrichten van de
Hadj
(bedevaart) naar het (Heilige) Huis
(in Mekka) en het vasten in de (maand) Ramadan.”                                     
(al-Boechari en Moeslim)

Wie de
verplichting van de Hadj ontkent is een ongelovige die van het geloof is
afgevallen, behalve als hij dit uit onwetendheid suggereert. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij iemand die net moslim is geworden of
verafgelegen woont (waar geen geleerden zijn). Dit soort personen wordt
niets kwalijk genomen vanwege hun onwetendheid. Weliswaar dienen zij op
de hoogte gebracht te worden over het juiste wetsoordeel hierover.
Blijft deze persoon de verplichting van de Hadj ontkennen, dan is hij
alsnog een afvallige.

Wie
daarentegen de verplichting van de Hadj uit luiheid niet nakomt, terwijl
hij de verplichting hiervan wel onderkent, is geen ongelovige maar
verkeert in groot gevaar.

En
Allah weet het beter.

Sheich
Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter