|
12:41
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:24
Middel 6
08:27
Middel 5
12:41
Middel 2
14:20
Middel 4
16:39
Middel 3
18:35
Alle gebedstijden
Wat kan een gemenstrueerde vrouw op laylat-ul Qadr?

Vraag

Wat kan een menstruerende vrouw doen tijdens Laylat-ul Qadr? Kan zij meer beloningen verkrijgen als zij zich bezig houdt met aanbidding? Zo ja, welke zaken zijn dan toegestaan voor haar om te doen tijdens deze nacht?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Een menstruerende vrouw mag alle daden van aanbidding verrichten behalve het gebed, vasten, rondgaan om de Kacba en Ictikaaf [1]verrichtenin de moskee.

Er is overgeleverd dat de Profeet ‘s nachts opbleef (voor aanbidding) gedurende de laatste tien nachten van Ramadan. cAa’ieshah (moge Allah tevreden Zijn met haar) overlevert: “Wanneer de laatste tien nachten (van Ramadan) aanbraken, spande de Profeet (vrede zij met hem)zijn lendedoek aan (i.e. hij onthield zich van de huwelijksbanden), bleef op voor aanbidding gedurende de nacht en maakte zijn gezin wakker (om daden van aanbidding te verrichten).               (al-Boechari en Moslim)

Tijdens het opblijven in de nacht hoeft men niet slechts het gebed te verrichten. Het is ook toegestaan om allerlei andere vormen van aanbiddingen te verrichten. Zo hebben de geleerden dit geïnterpreteerd:

Al-Haafidh zei: “(Opblijven in de nacht) betekent opblijven om allerlei daden van aanbidding te verrichten.”

An-Nawawi zei: “Het doorbrengen van de nacht met het verrichten van het gebed en dergelijke.” In zijn boek ‘cAwn el-Macboed’ zij hij: “Met andere woorden; het verrichten van het gebed, het gedenken van Allah en het reciteren van de Koran.”

Het verrichten van het nachtgebed (Qiyaam-ul Layl) is de beste aanbidding die een dienaar in Laylatoe-el-Qadr kan verrichten, daarom zei de Profeet (vrede zij met hem):“Wie de Laylat-ul Qadr in gebed doorbrengt, uit geloof (in Allah)en rekenende (op Zijn beloning), (al)zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”                                                       (al-Boechari en Moeslim)

Aangezien een menstruerende vrouw het gebed niet mag verrichten, kan zij de nacht doorbrengen met het verrichten van andere daden van aanbidding dan het verrichten van het gebed, zoals:

 1. Het reciteren van de Koran
 2. Het gedenken van Allah
  Door bijvoorbeeld het zeggen van:
  ‘SoebhaanAllah, La ilaaha illal-lah, al-Hamdoellilah, Allahoe Akbar’
  (Verheven zij Allah, er is geen god dan Allah, geprezen zij Allah, Allah is de Grootste)
  Zij kan de volgende smeekbeden ook vaak herhalen:
  ‘SoebhaanAllah wal Hamdoellilah wa laa ilaaha illAllah wa Allahoe Akbar.’
  (Verheven zij Allah en Geprezen zij Allah en er is geen god dan Allah en Allah is de Grootste)
  ‘Soebhaan Allah wa bi Hamdihi, Soebhaan Allah-il cAdhiem.’
  (Verheven en geprezen zij Allah, Verheven zij Allah, de Almachtige)
 3. Allah om vergevenis vragen
  Herhaal vaak de volgende smeekbede:
  ‘Astaghfiroellah’
  (Ik vraag Allah om vergevenis)
 4. Smeekbeden doen
 5. Zij kan Allah aanroepen en vragen om al het goede in deze wereld en in het Hiernamaals. Want de Doecaa’ (smeekbede) is één van de beste aanbiddingen. De Profeet (vrede zij met hem) zei hierover: “De Doecaa’ (smeekbede)is de aanbidding.”(at-Tirmidhi)

Een menstruerende vrouw kan de bovengenoemde aanbiddingen en dergelijke gewoon verrichten gedurdende Laylat-ul Qadr.

Wij vragen Allah ons te helpen datgene te doen waar Hij van houdt en wat Hem tevreden stelt en moge Allah onze goede daden van ons accepteren.

Sheich Mohammed Salih al-Munajjid

[1]Het verblijven in de moskee om allerlei daden van aanbidding te verrichten, zoals het gebed, het reciteren van deKoran,enz.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter