|
21:03
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:52
Middel 6
07:45
Middel 5
13:39
Middel 2
16:35
Middel 4
19:18
Middel 3
21:03
Alle gebedstijden
Wat moet ik doen als er aan de deur gebeld wordt…?


Vraag:

Wat moet ik doen als
er aan de deur gebeld wordt, terwijl ik het gebed aan het verrichten ben
en er niemand anders thuis is.

Vraag ontvangen op 11
februari 2007


Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als het hier een
optioneel gebed betreft, dan bestaat de mogelijkheid om het gebed te
onderbreken om te achterhalen wie er aan de deur belt. In het geval van
de verplichte gebeden is het daarentegen niet de bedoeling zich te
haasten, behalve wanneer men iets belangrijks dreigt mis te lopen. Een
optie in dit geval voor de man zou zijn om middels het opzeggen van
SoebhaanAllah kenbaar te maken aan degene die voor de deur staat dat hij
met het gebed bezig is. De vrouw kan in dit geval volstaan met geklap.
Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met
hem): “Geklap is slechts bedoeld voor de vrouwen. Wie iets opmerkt
tijdens het gebed, laat hem dan SoebhaanAllah
(Allah zij verheven)
zeggen.”
                                                                                                  
 (al-Boechaari en Moeslim)

Al met al, als de
afstand tot de deur groot is en de boodschap daardoor niet overkomt, dan
is er niets op tegen om het gebed te onderbreken als men dit nodig acht.
Voornamelijk in het geval van een optioneel gebed. Wat betreft de
verplichte gebeden, als men denkt dat het een belangrijke zaak betreft,
dan kan ook hij zijn gebed onderbreken om dit later opnieuw te
verrichten.

En Allah weet het
beter.


Sheich cAbd
ul-cAziez Ibnoe Baaz

Mawsoecaat
ul-Fataawaa il-Islaamiyyah, blz. 154

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter