|
06:00
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:12
Middel 6
06:00
Middel 5
13:57
Middel 2
18:01
Middel 4
21:38
Middel 3
23:26
Alle gebedstijden
Wat wordt verstaan onder de baard?


Vraag:

Wat wordt verstaan
onder de baard?


Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.


Onder de baard wordt verstaan de haren vanaf de twee uitstekende botten
ter hoogte van de gehoorgangen   tot   het  
uiteinde   van   het  gezicht. In  
het   Arabische   woordenboek   ‘al-Qamoes

ul-Moehiet’, boekdeel 4, blz. 387 vinden wij de volgende omschrijving
van de baard; de haren op de wangen en de kin.

Degene die dus
beweert dat de haren op de wangen niet tot de baard behoren, dient met
bewijs hiervoor te komen.

En Allah weet het
beter.


Sheich Mohammed
ibnoe Saalih al-cOethaymien


Fataawaa Oelamaa’il balad il-Haram, blz. 612