|
18:06
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Welke Madhab is goed om te volgen?

Vraag:Ik heb een vraag met betrekking tot de Soennah van de Profeet (vrede zij
met hem) en de Madhaahib (de vier verschillende Islamitische wetscholen).
In mijn land wordt de wetschool van imam ash-Shaaficiy
aangehangen. Het komt regelmatig voor dat leerstellingen uit de
wetschool geprefereerd worden boven de Soennah van de Profeet (vrede zij
met hem). Zo wordt de rituele wassing volgens de wetschool van imam ash-Shaaficiy
verbroken wanneer een man met opzet of per ongeluk een vrouw aanraakt,
ongeacht of zij nou een mahram (een persoon waarmee niet gehuwd kan
worden) is of niet. Ik ben echter in de Soennah van de Profeet (vrede
zij met hem) tegengekomen dat hij eens het been van cAa’ishah
opzij schoof tijdens het verrichten van het ochtendgebed. Ook is het
volgens de wetschool van imam ash-Shaaficiy een Soennah
Moe’akkadah (sterk aanbevolen soennah van de Profeet) om Doeca
ul-Qoenoet te verrichten tijdens het ochtendgebed. Heeft de Profeet (vrede
zij met hem) tijdens het ochtendgebed Doeca ul-Qoenoet
verricht? En wat is het Islamitische oordeel over degenen die dit niet
verrichten?


8 mei 2006

Antwoord:

Alle lof zij Allah,
de Verhevene en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is verplicht om
datgene te volgen waar duidelijk bewijs voor is uit het Boek (de Koran)
en de Soennah, ook al wijkt dit af van het begrip van de wetscholen. Het
is essentieel de Koran en de Soennah te begrijpen zoals de Salaf (vrome
voorgangers) die hebben begrepen en niet alleen zoals wij die  begrijpen.
Met Salaf worden de metgezellen van de Profeet en de Taabicien
(de generatie daarop volgend) bedoeld.

Wat betreft het
voorbeeld dat jij hebt aangehaald: het aanraken van een vrouw verbreekt
de rituele wassing niet, ook al wordt dit met of zonder lustgevoelens
gedaan. Volgens een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem)
heeft hij (vrede zij met hem) één van zijn vrouwen gekust en vertrok hij
daarna richting het gebed, zonder de rituele wassing opnieuw te
verrichten. Maar als er bij een man door lustgevoelens iets vrijkomt (madhiy,
oftewel voorvocht), dan dient hij de rituele wassing wel opnieuw te
verrichten. Dit is niet vanwege het aanraken, maar vanwege het vrijkomen
van vocht.

Wat betreft de
volgende worden van Allah (interpretatie van de betekenis):


“…Of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt…”


                                       (Soerat al-Maa’idah: 6)


Dit refereert volgens de correcte mening echter naar het hebben van
geslachtsgemeenschap.

De juiste mening
wat betreft Doeca ul-Qoenoet tijdens het ochtendgebed is dat
dit alleen een Soennah is ten tijde van nood. Als de moslims (of
sommigen van hen) door een ramp getroffen worden dan is het aanbevolen
om de Doeca ul-Qoenoet te verrichten en tot Allah te bidden
om een overwinning. Maar de correcte mening is dat het onder normale
omstandigheden niet aanbevolen is om Doeca ul-Qoenoet te
verrichten. Dit is wat de bewijzen ons laten zien. Daarom, het niet
verrichten van Doeca ul-Qoenoet tijdens het ochtendgebed
maakt het gebed niet ongeldig, ondanks de opinie van imam ash-Shaaficiy
(moge Allah hem begenadigen).


En Allah weet het het beste.www.islam-qa.com

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter