|
21:03
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:52
Middel 6
07:45
Middel 5
13:39
Middel 2
16:35
Middel 4
19:18
Middel 3
21:03
Alle gebedstijden
Wie zijn Ya-djoedj en Ma-djoedj?

Vraag:

 Wie zijn Ya’djoedj
en Ma’djoedj (Gog en Magog)?

Vraag ontvangen op 3
juni 2007

 Antwoord:

 Ya’djoedj en
Ma’djoedj zijn twee volkeren die behoren tot de kinderen van Aadam die
nu reeds aanwezig zijn. Allah zegt namelijk, wat als volgt vertaald kan
worden:

 "Totdat
hij
(het
gebied) tussen de twee bergen bereikte, trof hij ervóór een volk dat
(hem) nauwelijks kon begrijpen. Zij zeiden: ,,O Dhoel Qarnayni,
voorwaar, Ya’djoedj en Ma’djoedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen
wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding
plaatst." Dhoel Qarnayn zei: ,,
(De macht) waarmee mijn Heer mij
heeft begunstigd is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een
sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen. Brengt mij brokken ijzer."
Totdat hij de ruimte tussen beide bergen gevuld had, zei hij: ,,Blaast!"
Totdat het roodgloeiend
(net als vuur) werd, zei hij: ,,Brengt
mij gesmolten ijzer om het erover heen te gieten." En zij waren niet in
staat om het te beklimmen, noch in staat om er doorheen te breken. Hij

(Dhoel Qarnayn) zei: ,,Dit is een Barmhartigheid Die afkomstig is van
mijn Heer. Maar als de Belofte van mijn Heer komt, maakt Hij het tot
stof. En de Belofte van mijn Heer is Waarheid."
                                                                         
(soerat al-Kahf: 93-98)

 Ook zegt de
Profeet (vrede zij met hem): "Allah zegt op de Dag des Oordeels: ,,O
Aadam, sta op en zend de groep van jouw nageslacht
(die bestemd is)
voor het Vuur…" Totdat hij (vrede zij met hem) zegt: ,,Wees
blij, want
(tot diegenen) behoort één van jullie en duizend van
Ya’djoedj en Ma’djoedj."
                                                                                               
(al-Boechaari en Moeslim)

 

En het naar buiten
komen van Ya’djoedj en Ma’djoedj uit de plaats waar ze nu gevangen
worden gehouden, is reeds in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem)
geïnitieerd. Zo staat er in een overlevering van Oemmoe Habiebah (moge
Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) op een
dag angstig en met een rood aangelopen gezicht naar buiten kwam en zei:
"Laa ilaaha illAllah. O wee de Arabieren voor een kwaad dat bijna is
aangebroken. Vandaag is de dam van Ya’djoedj en Ma’djoedj voor een deel
geopend ter grootte hiervan." En hij maakte een cirkel met zijn duim en
wijsvinger. 
                                                                    
(al-Boechaari
en Moeslim)
 

Sheich Mohammed
ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Fataawaa
Arkaan al-Islam, blz. 102)
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter