|
05:39
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:39
Middel 6
07:33
Middel 5
13:41
Middel 2
16:47
Middel 4
19:34
Middel 3
21:20
Alle gebedstijden
Zakaat op bezit dat gedurende het jaar is verdiend

Vraag:

Hoe dient Zakaat berekend te worden? Als bezit de Nisaab (het drempelbedrag waarop Zakaat verplicht wordt) bereikt of als een volledig jaar verstrijkt? Als de hoeveelheid die ik had toen het de Nisaab bereikte 10.000 was, maar aan het einde van het jaar dit 50.000 was, op welke bedrag dien ik dan de Zakaat te baseren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst;

Om Zakaat van toepassing te laten zijn op geld, dient er te worden voldaan aan twee voorwaarden:

  1. Dat het de Nisaab (drempelbedrag) bereikt.
  2. Dat één jaar verstreken moet zijn vanaf het bereiken van de Nisaab.

Als het geld minder is dan de Nisaab, is er geen Zakaat over verschuldigd.

Als het de Nisaab bereikt en één jaar (een islamitisch maanjaar) voorbij is gegaan vanaf de tijd dat de Nisaab is bereikt, dan wordt de Zakaat vanaf dan een verplichting.

De Nisaab is gelijk aan 85 gram goud of 595 gram zilver.

De hoeveelheid aan Zakaat die afgedragen moet worden is één kwart van één tiende (2,5%).

Ten tweede;

Als het geldbedrag de Nisaab bereikt en het is bijvoorbeeld 1000 en aan het eind van het jaar 5000, hoe dient de Zakaat dan afgedragen te worden?

Dit vergt uiteenzetting:

  1. Als dit extra bedrag direct afkomstig is van het originele bedrag (bijvoorbeeld als de 1000 is geïnvesteerd en 4000 verdiend), dan dien je de Zakaat af te dragen van het gehele bedrag aan het eind van het jaar. Dit omdat de winst op het totaalbedrag in het verlengde ligt van het (start)kapitaal.
  2. Als dit extra bedrag niet direct afkomstig is van het originele bedrag. Daarentegen is het op andere manieren vergaard, zoals door een erfenis of gift. Of het is het gevolg van iets dat je hebt verkocht, etc. In dit geval dient er een apart jaar voor te worden gerekend dat start op de dag dat je dit extra bedrag tot je beschikking kreeg. Maar als je de Zakaat vooraf wilt afdragen tezamen met de 1000, dan is hier niets op tegen.
  3. Dit extra bedrag kan geleidelijk komen, zoals het geld dat een persoon maandelijks van zijn salaris spaart. Zo spaart iemand bijvoorbeeld 500 in de ene maand en 1000 in de andere maand, tot hij aan het eind van het jaar 4000 heeft gespaard. Je hebt de keuze het hele bedrag af te dragen als één jaar is gepasseerd voor de 1000. In dit geval heb je de Zakaat vooruitlopend betaald over geld waarvoor nog geen jaar voorbij is. Of je kan de Zakaat voor elk bedrag afzonderlijk afdragen als een jaar voorbij is. Dit brengt wel wat moeilijkheid met zich mee, omdat je de Zakaat dan enkele keren per jaar zal af moeten dragen.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 9, blz. 280)

En Allah weet het het beste.

www.islamqa.com

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter