|
06:26
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:28
Middel 5
12:41
Middel 2
14:20
Middel 4
16:39
Middel 3
18:35
Alle gebedstijden
Zittend bidden zonder excuus

Vraag:

Ik heb baan in een gebouw waar honderden mensen aanwezig zijn. Om te voorkomen dat ik mijn gebeden te laat verricht wanneer ik in de avond thuis kom, ga ik tijdens mijn pauze naar de auto en verricht het gebed zittend. Ik buig mijn hoofd bij het uitvoeren van de van Roekoec en ik buig mijn hoofd verder naar beneden om de Soedjoed verder uit te voeren. Ik sluit mijn ogen om Khoeshoec (concentratie) te verkrijgen. Zijn mijn gebeden geldig?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het staan tijdens een verplicht gebed is één van de pilaren of essentiële onderdelen van het gebed. Het is niet toegestaan om deze weg te laten tenzij men niet in staat is om te staan vanwege ziekte, intense angst of iets dergelijks. Als een persoon het opzettelijk achterwege laat, dan is zijn gebed ongeldig. Derhalve is het duidelijk voor jou dat het zittend bidden voor jou niet toegestaan is, omdat jij geen geldig excuus hiervoor hebt. Je zittende gebeden worden dan ook ongeldig beschouwd.

Het bewijs hiervoor is dat cImraan ibn Hoesayn (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik leed aan aambeien en vroeg aan de Profeet (vrede zij met hem) over het gebed. Hij zei: “Bid staand, als je niet kan dan zittend. En als je hier toe niet in staat bent, bid dan liggend.”

(al-Boekhaarie)

Als dit duidelijk is, zou je ook moeten weten dat het niet toegestaan is om je gebeden te verrichten buiten de vastgestelde tijden. Je dient de gebeden te verrichten op de vastgestelde tijden die zijn voorgeschreven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar het gebed is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

Je dient ernaar te streven om je gebeden op tijd te verrichten. Staand en in welke passende plaats dan ook, zolang de plaats waar je het gebed verricht rein is. Dit is één van de zaken die door de Wetgeving wordt vergemakkelijkt. Allah heeft deze gemeenschap bevoorrecht met het verrichten van het gebed op elke reine plek. De Profeet (vrede zij met hem) zei hierover: “Ik ben bevoorrecht met vijf zaken waarmee niemand vóór mij is bevoorrecht. Ik word bijgestaan door angst die een maand van tevoren (in de harten van mijn vijanden wordt ingeboezemd). De grond dient voor mij als gebedsplaats zodat, wanneer de tijd van het gebed aanbreekt, mijn gemeenschap kan bidden waar zij wilt. En het is toegestaan voor mij om de oorlogsbuit te vorderen. Dit terwijl het vóór mij voor niemand was toegestaan. Ik heb de macht gekregen om een bemiddelaar te zijn. Profeten voor mij zijn naar een volk gestuurd en ik ben naar de algehele mensheid gestuurd.”

(al-Boekhaarie)

Als er geen moskee in de buurt is waar het gezamenlijke gebed verricht kan worden, dan is het voor jou toegestaan om op elke reine plaats te bidden. Behalve een aantal plaatsen waar de Islam dit verboden heeft, zoals begraafplaatsen en grond die ten onrechte is veroverd.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter