Dhoel-Hidjjah wacht op ons!

1907

Dhoel-Hidjjah wacht op ons!

7359

Geliefde broeder en zuster,

Het behoort tot de gunsten van Allah dat er voor ons tijden aanbreken waarin de verdiensten worden vermeerderd. Tot deze gezegende tijden behoren de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Daarom moet de moslim de komende dagen en nachten vullen met aanbiddingen.

De Profeet (vrede zij met hem) geeft te kennen in een overlevering dat het vasten van de negende dag van deze maand de zonden van het vorige jaar uitwist. Het is aangeraden om in deze dagen met extra daden van aanbidding te komen zoals het gebed, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden enz.

En natuurlijk moeten wij het brengen van een offer op de tiende dag niet vergeten. Dit is een daad die zeer geliefd is bij Allah. Iemand die van plan is om te slachten, wordt door de Profeet opgedragen om vanaf de eerste dag van Dhoel-Hidjjah zich te onthouden van het afknippen van zijn haren en nagels.

Vele mensen kiezen er vandaag de dag voor om in plaats van zelf te slachten, het geld over te maken naar een arm gezin elders in de wereld. Maar het verdient absoluut de voorkeur om juist zelf te slachten, zodat men vervolgens samen met het gezin de sfeer van deze grootse dag kan proeven.

Geliefde broeder en zuster, Dhoel-Hidjjah wacht op ons! Haast je daarom tot het goede en laat deze mooie dagen niet onopgemerkt aan je voorbij gaan.

Moge Allah ons in staat stellen om de komende dagen en de rest van ons leven met mooie daden van aanbidding te vullen.

Team al-Yaqeen