NOEDJOEM: Oethmaan, Khaalid en Soehaib, moge Allah tevreden met hun zijn

1023