NOEDJOEM: Salmaan al-Faarisie, moge Allah tevreden met hem zijn

1292