Een teken van acceptatie van je daden

6315

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “Een van de tekenen waaruit blijkt dat jouw daden geaccepteerd zijn (bij Allah), is dat deze daad die jij hebt verricht in jouw ogen niets voorstelt en jij het kleinacht in je hart. Degene die kennis bezit over Allah vraagt daarom om vergeving na het verrichten van een (goede) daad.

Zo was de Profeet (vrede zij met hem) gewoon om na het verrichten van het gebed drie keer om vergeving te vragen. Ook droeg hij de dienaren op om vergeving te vragen na het verrichten van de Hadj en prees hij degene die om vergeving vroeg na het verrichten van het nachtgebed.

Zo ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) het voorgeschreven om na het verrichten van de wassing berouw te tonen en vergeving te vragen. Degene die immers op de hoogte is van de plichten richting zijn Heer en zijn eigen daden en tekortkomingen kent, zal tot geen andere conclusie komen dan het vragen om vergeving van zijn Heer en zichzelf als klein en nietsbetekenend te zien.”

(Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 2, blz. 62)