Ingrediënten tot succes

7202

Degenen die kennis beschikken over Allah zijn het er unaniem over eens dat de succesvolle degene is die door Allah niet alleen wordt gelaten. Degene die aan zichzelf wordt overgelaten is in werkelijkheid dan ook in de steek gelaten. Om deze reden is het van belang dat men op de hoogte raakt van de middelen waarmee men succes verkrijgt. Dit geschiedt door het volgende:

  1. Een zuivere intentie: Aan elke goede daad ligt deze zaak namelijk ten grondslag.
  2. Het veelvuldig verrichten van smeekbedes en het beklemtonen hiervan richting Allah: Degene die het verrichten van ad-Doeʿaa’ geschonken wordt, bezit de sleutel en ingang naar succes.
  3. Oprecht vertrouwen in Allah, zoals Allah bij monde van Shoeʿayb zegt:

“Mijn succes ligt slechts bij Allah en op Hem vertrouw ik.”

(Soerat Hoed: 88)

  1. Het corrigeren van de ziel aan de hand van (het vergaren van) kennis: Kennis is licht voor degene die dit geschonken is. Het verwaarlozen van religieuze kennis leidt daarom tot een gemis aan succes. Kennis behoort dan ook tot de meest geweldige ingangen naar succes en brengt gelukzaligheid met zich mee in zowel het wereldse als het Hiernamaals.
  2. Het aanzetten van de ziel tot het verrichten van daden, zowel de verplichte als de aanbevolen daden.
  3. Het vergezellen van de vrome mensen.
  4. Uit de buurt blijven van zaaiers van kwaad en verderf. Degene die ervoor kiest om hen te vergezellen heeft hiermee een weg bewandeld die ervoor zorgt dat hij in de steek gelaten wordt en ontnomen wordt van goedheid. Dit alles naargelang de mate waarin hij dit soort mensen vergezelt.

Uiteindelijk ligt succes bij Allah.

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdil-Moehsin al-Badr
www.al-badr.net