Je gebed zegt wie je bent

14784

Als je regelmatig te laat bent voor het gebed, dan zegt dat wat over jou en je karakter.

Het laat zien dat het je schort aan discipline, innerlijke kracht en integriteit. Ook laat het zien dat je niet op tijd komt op de belangrijkste afspraken van je dag. Er kan dus simpelweg niet op jou gerekend worden…

Niemand houdt ervan om dit allemaal over zichzelf te horen. Toch zeggen je daden meer dan woorden. En te laat zijn voor je gebed is een eerste indicatie die aangeeft dat je een laatkomer bent.

Ibn Abied-Doenyaa overlevert in zijn boek “at-Tahaddjoed wa Qiyaam ul-Layl” dat al-Hasan al-Basrie zei: “O zoon van Adam, hoe geliefd is dit geloof jou nog wanneer jij onachtzaam met het gebed omgaat?”

Als het gebed je minste zorg is, wat is dan je grootste zorg? Hoe beter jij je gebed reguleert, hoe beter je leven gereguleerd wordt. Wist je dan niet dat het gebed gelijk wordt gesteld aan succes? “Kom tot het gebed, kom tot succes”, zoals in de gebedsoproep (Adhaan) luidt. Hoe kun je dan Allah om succes vragen, als jij niet reageert op Zijn Recht tegenover jou?

Als je je afvraagt waarom er uitstel is in je proviand, je huwelijk, je werk en je gezondheid, kijk dan naar je gebed: Ben je het aan het uitstellen? Als we werkelijk geloven in het onwaarneembare en in de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die zei dat Allah wilt dat wij Hem vijf keer per dag ontmoeten in ons gebed, dan zouden we het gebed veel serieuzer moeten nemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En spoor jouw familie aan tot het gebed en wees geduldig hierin. Wij vragen van jou geen voorziening. Wij voorzien jou. En het goede Einde is voor degenen die (Allah) vrezen.”

(Soerat Taa-Haa: 132)

Mis dus nooit je gebed.

Team al-Yaqeen