Neerkijken op een zondaar

5699

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Dat jij de nacht slapend doorbrengt en vervolgens in de ochtend vol spijt wakker wordt, is beter dan dat jij de nacht biddend doorbrengt en in de ochtend wakker wordt, terwijl je onder de indruk bent van jezelf.”

(Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 1, blz. 177)

Dat jij je op het juiste pad bevindt, mag jou niet aanzetten tot grootheidswaanzin. Noch is dit een vrijbrief om neer te kijken op de ander. De harten van de dienaren bevinden zich immers tussen twee vingers van Allah en Hij doet deze omwentelen zoals Hij dat wil. Het feit dat Allah jou dus heeft gekozen om je op Zijn Weg te begeven, is volledig het resultaat van Zijn Genade richting jou. Denk daarom niet dat dit jouw verdiensten zijn. Allah zegt immers tegen de meest standvastige persoon die ooit is voortgekomen uit de mensheid (interpretatie van de betekenis):

“En als Wij jou niet standvastig hadden gemaakt, voorzeker, dan zou jij bijna een klein beetje naar hen neigen.”[1]

(Soerat al-Israa’: 74)

O Allah, U Die de harten doet omwentelen, maak onze harten standvastig op Uw Geloof.

Team al-Yaqeen

[1] Interpretatie van de betekenissen van de Koran, Aboe Ismail en studenten