Tien verloren zaken

5675

Tien zaken die verloren gaan zonder dat men daar zijn voordeel mee doet:

  1. Kennis waar men niet naar handelt.
  2. Een daad dat niet gestoeld is op een zuivere intentie, noch in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) is.
  3. Bezit dat niet uitgegeven wordt. Men geniet er niet van in het wereldse, noch neemt hij het mee naar het Hiernamaals.
  4. Een hart dat ontdaan is van het houden van Allah, Zijn Nabijheid en het verlangen naar Hem.
  5. Een lichaam dat ongehoorzaam is (aan Allah).
  6. Liefde die niet in toom gehouden wordt door de liefde voor Allah, noch door Zijn Geboden en Verboden.
  7. Tijd die niet gespendeerd wordt in het corrigeren van datgene waar men in het verleden in is tekortgeschoten, noch gebruikt wordt in goedheid en het nader raken tot Allah.
  8. Gedachtes die uitgaan naar dat wat niet baat.
  9. Een dienst bewijzen die jou niet nader tot Allah brengt, noch enig werelds voordeel met zich meebrengt.
  10. Het vrezen en hopen op iemand die volledig onder het Gezag van Allah valt en niet buiten Hem om kan handelen. Hij kan zichzelf niet baten of schaden, noch gaat hij over het leven, de dood en de wederopstanding.

Imam Ibn ul-Qayyim
(al-Fawaa’id, blz.162)