Waarom smeekbeden soms niet worden verhoord

8438

Het is vreemd dat jij blijft volharden in het vragen om je doelen: hoe langer deze uitblijven, hoe langer jij blijft volharden (in het vragen van Allah). Dit terwijl jij vergeet dat het uitblijven hiervan twee redenen kan hebben:

  1. Het is in je eigen voordeel. Wellicht haast jij je tot iets dat je zal schaden.
  2. Het is vanwege je eigen zonden. Het verhoren van een smeekbede staat namelijk op verre afstand van een zondaar.

Veeg het vuil van de zonden dat zich op de wegen naar het verhoren van je smeekbede bevinden schoon. Kijk vervolgens naar datgene waar jij om vraagt. Komt dit je geloof ten goede? Of is dit slechts bedoeld om je begeerten te bevredigen?

Dient dit slechts ter bevrediging van je begeerten, weet dan dat Allah zachtzinnig en genadevol is voor jou door je dit (d.w.z. datgene waar jij om vraagt) niet te geven. Dat jij volhardt in het vragen hiervan is te vergelijken met een kind dat vraagt om dat wat hem zal schaden. Als blijk van zachtmoedigheid richting het kind wordt hem dit juist niet gegeven.

Komt dit daarentegen je religie ten goede, dan is het wellicht in je voordeel dat dit uitgesteld wordt. Ook kan het zo zijn dat het je religie juist ten goede komt wanneer jou dit niet toekomt.

Algemeen gezien geldt dat wat Allah voor jou uitstippelt beter is dan dat wat jij voor jezelf uitstippelt. Zo kan Hij jou onthouden van datgene waar jij naar verlangt om hiermee je geduld op de proef te stellen. Toon Hem dus de pracht van je geduld, zodat jij op korte termijn datgene zult zien wat jou behaagt.

Wanneer jij de weg naar het verhoren van je smeekbede reinigt van het vuil van de zonden, en daarnaast geduldig bent met wat voor jou is voorbeschikt, dan zal al hetgeen dat jou overkomt beter voor jou zijn. Ongeacht of jou nou iets of niets wordt gegeven.

Imam Ibn ul-Djawzie
(Sayd ul-Khaatir)