Blijf lezen over de Profeet

4707

De geloofsgetuigenis vormt de basis van het geloof. Deze getuigenis bestaat uit twee zinsdelen. Het eerste zinsdeel zegt iets over de Eenheid van Allah op het gebied van Aanbidding, Heerschappij en de Absolute Meesterschap. Hij beslist en bepaalt over het leven en het heelal. Hij is de Schepper, de Bestuurder, de Enige, en dus is Hij de Ware Aanbedene.

Het tweede zinsdeel bevestigt dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Hij is dus gestuurd door de Enige God om de laatste Boodschap aan de hele mensheid te verkondigen. Een Boodschap die door Allah uitgekozen en ingericht is.

Alhoewel de eerste getuigenis de basis vormt, kan deze niet los worden gezien van de tweede. Want ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het getuigen van Mohammeds Profeetschap is ook een getuigenis van Allahs Eenheid. Vandaar dat de aandacht naar beiden uit moet gaan. Dus het schrijven over de Profeet Mohammed moet altijd gezien worden in het licht van het schrijven over Allah. Want door het verschaffen van duidelijkheid over de Profeetschap van Mohammed, wordt ook duidelijkheid verschaft over de Goddelijkheid van Allah.

Waarom weer schrijven over de Profeet?

De Profeet is de meest belangrijke persoon in het leven van een moslim. Middels hem heeft Allah de mensheid bekend gemaakt met de Islam, en de moslims geleid naar de Waarheid. In het leven van de moslim moet daarom altijd tijd en ruimte worden gemaakt voor het lezen over en het bestuderen van het leven van de Profeet Mohammed. Vooral in een tijd van modernisering en ingewikkeldheden vergeten wij dat de oplossingen waar we zo hard naar op zoek zijn nog altijd verscholen liggen in ons geloof. En in het bijzonder in het leven van onze Profeet. Vandaar dat het ons nodig lijkt om het schrijven over de Profeet steeds opnieuw te hervatten en het licht te werpen op zijn boeiende leven.

Het is belangrijk om continu aandacht te hebben voor de karakteristieken van deze geweldige man. Niet omdat het nodig is om de Profeet Mohammed van de beschuldigingen en aantijgingen die soms aan zijn adres worden gedaan vrij te pleiten, maar om het leven van de mensen te verrijken en een stuk aangenamer te maken. Daarnaast is het schrijven over de Profeet Mohammed een voortzetting van zijn missie. Een missie die als doel heeft: het verkondigen van de Boodschap van de Islam aan de werelden.

De ideologische strijd

De komst van de Islam werd in zijn tijd als een revolutie gezien. De Islam kwam in de 7e eeuw (n.Chr.) naar het Arabische schiereiland. De samenleving bestond toen uit verschillende mensen qua ideologie. Er waren lieden van het Boek, bestaande uit joden en christenen, monotheïsten die zich nog steeds beriepen op het geloof van Abraham (Ibraahiem, vrede zij met hem), maar de overgrote meerderheid waren veelgodenaanbidders van Arabische komaf.

De Islam was voor iedereen een nieuw geloof en dus ook een nieuwe ontwikkeling. Het was een uitdaging om anders naar de huidige zaken te kijken. De Islam predikte ook een drastische verandering qua levensstijl. Dat is ook de reden waarom het in eerste instantie niet hartelijk werd ontvangen. Het is lastig voor de mensen om hun oude gewoontes en gebruiken los te laten.

In het volgende stuk willen we een aantal tactieken en strategieën benoemen die de tegenstanders van Mohammed (vrede zij met hem) gebruikten om zijn Boodschap tegen te werken.