Voorwoord – Lessen uit de Hadj

3571

Lessen in geloofsleer onttrokken uit de Hadj

Voorwoord van de eminente Sheikh Saalih ibn Fawzaan ibnoe ʿAbdillaah al-Fawzaan

Alle lof zij slechts aan Allah. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familieleden en metgezellen.

Voorts;

Ik heb deze kleine samengevatte verhandeling1 van Sheikh dr. ʿAbdoer-Razzaaq ibnoe ʿAbdil-Moehsin al-Badr gelezen met de titel “Lessen in geloofsleer onttrokken uit de Hadj”.

Ik vond het een profijtvol werk dat waardevolle lessen bevat die verkregen kunnen worden uit de rituelen van de Hadj en over de ʿAqiedah (geloofsleer).

Alle daden van aanbidding in de Islam zijn gebaseerd op Tawhied (de Eenheid van Allah). De Hadj is iets specifieks waarvoor de Islamitische wereld zich verzamelt vanuit alle regionen van de wereld, in de stad van Allah: al-Haraam. En hierbij verricht men de rituelen van de Hadj volgens het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het is een ontmoetingsplaats voor een training waarna men terugkeert naar hun landen. Waarbij veel van het verkeerde begrip waarop men zich bevond is gecorrigeerd.

Groots is de Hadj en datgene dat Allah, de Verhevene, hierover tegen zijn boezemvriend Ibraahiem (vrede zij met hem) zei (interpretatie van de betekenis):

“En verkondig de hadj aan de mensen, waarna zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen (om de hadj te verrichten). Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor hen.”

(Soerat al-Haddj: 27-28)

Het is verplicht voor de geleerden de voordelen te verduidelijken en aan de mensen uit te leggen, zodat zij profijt verkrijgen van hun Hadj. Dit werk draagt bij aan deze grootse verplichting. Moge Allah de auteur, Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq, belonen met de beste beloning. En zijn moeite en inzet voor dit en andere werken profijtvol laten zijn.

Moge de Vrede en Zegeningen van Allah zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan ibn ʿAbdillaah al-Fawzaan
6/8/1420 Hidjrah

1.     Deze profijtvolle verhandeling is samengesteld op basis van een serie lezingen die Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdoel-Moehsin al-Badr (moge Allah hem behouden) heeft verzorgd voor pelgrims in Moskee Qoebaa’ in Medinah.

Voorwoord van de auteur Sheikh dr. ʿAbdoer-Razzaaq ibnoe ʿAbdil-Moehsin al-Badr

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En moge vrede en zegeningen zijn met de beste Profeet en leider van de Boodschappers, onze Profeet Mohammed, diens familie en al zijn metgezellen.

Voorts;

De Hadj is zeker een geweldige school van Imaan waar de moslim grootse lessen, belangrijke voordelen en profijtvolle adviezen kan verkrijgen. Dit over alle aspecten in geloofsleer, aanbidding en gedragingen. De moslims verschillen in mate van het profiteren van deze voordelen en het in een goede manier te implementeren. Er bestaat hierin een groot contrast tussen het geringe aantal moslims (dat hier inderdaad baat bij heeft en het implementeert) en de overgrote meerderheid. En het succes bevindt zich slechts in de Handen van Allah.

Daarom vond ik het de moeite waard om een aantal grootse en profijtvolle lessen uit de Hadj te onttrekken die specifiek te maken hebben met het onderwerp van geloofsleer. Aangezien dit de basis en het fundament is waarop daden worden verricht en waarop het hele geloof is gevestigd.

Dit werk is slechts een indicatie van enkele profijtvolle lessen die onttrokken kunnen worden van de Hadj. Alle voordelen die hieruit afgeleid en verkregen kunnen worden, zijn echter ontelbaar en immens.

Het aantal lessen dat hier is herleid, is dertien. Houd rekening met de betrekkelijke omvang en de manier waarop deze worden gepresenteerd.

Ik vraag Allah om deze inspanning profijtvol te laten zijn en het te accepteren. Waarlijk, Hij is de Beste in het antwoorden.

De auteur
(Sheikh dr. ʿAbdoer-Razzaaq ibnoe ʿAbdil-Moehsin al-Badr)

Hoofdstuk 1  >>>