102: Soerat at-Takaathoer

10718

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Het vermeerderen heeft jullie afgeleid.

Totdat jullie de graven bezochten.

Welnee, jullie zullen (het) te weten komen.

Nogmaals, welnee! Jullie zullen (het) te weten komen.

Welnee! Zouden jullie het maar met zekerheid weten.

Jullie zullen zeker de Hel aanschouwen.

Nogmaals, jullie zullen haar met een oog van zekerheid aanschouwen.

Dan zullen jullie op die Dag ondervraagd worden over de gunsten.

Uitleg

Allah spreekt hier Zijn dienaren aan op het feit dat zij zich hebben laten afleiden van het doel waarvoor zij hier op de wereld zijn gezet, namelijk het aanbidden van Allah zonder het toekennen van deelgenoten aan Hem, het opdoen van kennis over Hem, het zoeken van toevlucht tot Hem en de liefde voor Hem boven alles plaatsen. Ook wordt er hier gesproken over het vermeerderen in het algemeen, waaronder ook het vermeerderen van bezit, nageslacht, bondgenoten, legers, werkers en roem. Deze zaken hebben hen afgehouden van hun ware levensdoel, totdat zij in de graven belanden. Tegen die tijd werd het voor hen pas duidelijk, maar het was te laat.

Wij kunnen uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Totdat jullie de graven bezochten.” ook opmaken dat het graf slechts een tussenstop is van de zielen om vervolgens verder te reizen naar het Hiernamaals. Dit is dan ook de reden waarom Allah spreekt over het bezoeken van de graven in plaats van eeuwig in hen te verblijven. Dit duidt tevens op de Wederopstanding en de Verrekening, daar waar ons het eeuwige leven te wachten staat. Daarom zegt Allah vervolgens in deze Soerat: (interpretatie van de betekenis) Welnee, jullie zullen (het) te weten komen…” om aan te geven dat als zij werkelijk zouden weten wat hen te wachten staat, zij zich niet hadden laten afleiden door het vermeerderen, maar zich zouden haasten om daden van aanbidding te verrichten.

Ook zegt Allah dat zij op de Dag des Oordeels het Vuur, dat Hij voor hen heeft voorbereid zeker zullen aanschouwen en ze zullen ondervraagd worden over alle gunsten waarmee zij zijn begunstigd in het wereldse leven en of zij hier dankbaar voor waren. Verder zullen zij ondervraagd worden of zij Allah Zijn Rechten gaven en niet deze gunsten juist gebruikten om Allah daarmee ongehoorzaam te zijn. Waardoor Allah hen als gevolg hiervan nog meer zal begunstigen. Waren zij daarentegen ondankbaar en hebben zij de rechten van Allah verwaarloosd, dan zullen zij ook hun bestraffing van Allah krijgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En op de dag dat degenen die niet geloofden voorgeleid worden voor het Vuur (en er tegen hen wordt gezegd): “Jullie hebben jullie goedheden in jullie wereldse leven verbruikt en jullie hebben ervan genoten. Vandaag zullen jullie (slechts) beloond worden met een vernederende bestraffing.” (Soerat al-Ahqaaf: 20)