103: Soerat al-cAsr

14628

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Bij de tijd.

Waarlijk de mens is in verlies.

Behalve degenen die geloofden en goede daden verrichtten.

En elkaar aanspoorden tot de waarheid.

En elkaar aanspoorden tot geduld.

Uitleg

Allah zweert bij de tijd, waaronder de dag en de nacht vallen en waarin de daden van de dienaren plaatsvinden dat alle mensen in verlies zijn. En verlies kan onderverdeeld worden in verschillende categorieën:

Volledig verlies

Dit is als de toestand van iemand die het wereldse en het Hiernamaals heeft verloren. Aan hem zijn de gunsten van Allah voorbij gegaan en hij heeft het verdiend om in de Hel te verblijven.

Gedeeltelijk verlies

Iemand die in bepaalde zaken verlies lijdt, maar daarentegen in andere zaken geen verlies lijdt.

Daarom zegt Allah dat iedereen in verlies is, behalve degenen die aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. Het geloven in datgene wat Allah ons heeft opgedragen om in te geloven. Het kan niet zijn dat er sprake is van geloof zonder kennis. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  1. Het verrichten van goede daden. Dit omvat alle soorten goede daden, de verplichte dan wel de aanbevolen, zowel de uiterlijke als de innerlijke en die ofwel te maken hebben met de rechten van Allah of die van Zijn dienaren.

  1. Het elkaar aansporen tot de waarheid waarmee hier het geloof en het verrichten van goede daden mee wordt bedoeld.

  1. Het elkaar aansporen tot geduld. Dit wil zeggen: het hebben van volharding in het gehoorzamen van Allah, het uit de buurt blijven van zonden en het hebben van geduld wanneer men getroffen wordt door de Voorbeschikking van Allah.

Met de eerste twee punten kan de persoon zichzelf vervolmaken en met de laatste twee punten kan hij anderen vervolmaken. Wie aan deze vier zaken voldoet, heeft zichzelf gevrijwaard van verlies en heeft zichzelf verzekerd van een grote overwinning.