104: Soerat al-Hoemazah

9375

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Wee iedere lastermond en eenieder die wenkt.

Degene die bezit oppot en dit telkens (na)telt.

Hij rekent erop dat zijn bezit hem eeuwig zal doen leven.

Neen! Hij zal zeker in de Vernietiger worden gesmeten.

En wat zal jou doen weten wat de Vernietiger is?

(Het is) het Vuur van Allah dat aangestoken is.

Dat tot in de harten doordringt.

Waarlijk, het omsluit hen.

In lange pilaren.

Uitleg

Wee, leed en een zware bestraffing is er voor degenen die de mensen lasteren door over hen te praten en naar hen te wenken. De Hamaaz is degene die de mensen beledigt middels wenken en daden. De Lamaaz is degene die de mensen beledigt door slecht over hen te praten. Tot de eigenschappen van de hamaaz en de lamaaz behoort het oppotten van bezit en het telkens natellen hiervan. Hij voelt er niets voor om dit uit te geven op de Weg van Allah, om de familiebanden daarmee aan te sterken, door de armen onder hen hiervan te geven en dergelijke.

Hij denkt in al zijn onwetendheid dat zijn bezit hem eeuwig leven zal geven in dit wereldse. Daarom is hij constant bezig met het vermeerderen van zijn bezit, denkend hiermee ook zijn levensduur te kunnen verlengen. Hij weet niet dat juist gierigheid de levens vernietigt en het bezit verloren doet gaan, terwijl goedheid de levensduur verlengt.

Welnee, hij zal gesmeten worden in de Hel, die hier de Vernietiger wordt genoemd om hiermee haar gruwelijkheid aan te geven. Dit wordt vervolgens verduidelijkt door te spreken van het Vuur van Allah dat aangestoken is, waarvan het brandstof uit mensen en stenen bestaat. Vanwege de hitte ervan, dringt het Vuur de lichamen door, tot in de harten. In deze onvoorstelbare hitte zitten zij gevangen en zijn niet in staat om eruit te komen. Daarom zegt Allah dat het Vuur hen omsluit. En achter de gesloten Poorten bevinden zich ook nog eens lange pilaren die hen het ontsnappen onmogelijk maakt.