105: Soerat al-Fiel

21982

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Heb je niet vernomen hoe jouw Heer heeft gehandeld met

de mensen van de olifant

Heeft hij hun list niet op een misleiding doen uitlopen.

En Hij heeft over hen verspreide (zwermen van) vogels gezonden.

Die stenen van (verhitte) klei op hen wierpen.

En zo maakte Hij hen tot aangevreten tarwe.

Uitleg

Allah, de Verhevene wijst hier op de ondergang van de mensen van de olifant, die er op uit waren om het Heilige Huis te verwoesten. Deze gebeurtenis toont de Grootsheid van Allah, Zijn Macht, Zijn Genade voor Zijn dienaren, de oprechtheid van Zijn Profeet en Zijn Eenheid.

De mensen van de olifant trokken erop uit om de Kacbah te vernietigen. Hiervoor hadden zij olifanten meegenomen en een groot leger dat afkomstig was van Jemen en Abbesinië waartegen de Arabieren niet opgewassen waren.

Toen zij in de buurt kwamen van Mekka en haar inwoners vluchtten uit angst voor hen, zond Allah verspreide zwermen van vogels over hen die verhitte stenen van klei met zich meedroegen. Zij wierpen deze op hen en spaarden niemand van hen. Allah maakte hen tot aangevreten tarwe, deed hun list op een mislukking uitlopen en liet hen het slachtoffer worden van hun eigen snode plannen.

Het jaar van de olifant is hetzelfde jaar waarin de Profeet (vrede zij met hem) was geboren. Deze gebeurtenis was een voorteken van zijn komst en profeetschap.