106: Soerat Qoeraysh

10221

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Soerat Qoeraysh

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Vanwege Qoeraysh.

Vanwege hun (karavaan)reizen in de winter en de zomer.

Laat hen dan de Heer van dit Huis aanbidden.

Degene die hen tegen de honger voedt

en hen veiligheid heeft geboden tegen (iedere) angst.

Uitleg

Vele Koranuitleggers zeggen dat het begin van deze Soerah verbonden is aan Soerat al-Fiel. Wat Allah met het leger van de olifant heeft gedaan was vanwege Qoeraysh, hun veiligheid, het waken over hun welzijn en het in goede banen leiden van hun handelsreizen in de winter naar Jemen en in de zomer naar as-Shaam, daarom vernietigde Allah degenen die slechte bedoelingen met hen had. Allah verhief daarmee al-Haram en haar inwoners in de ogen van de Arabieren. Als gevolg hiervan werden zij gerespecteerd en niet belemmerd tijdens hun reizen. Allah beval hen om Hem alleen met oprechtheid te aanbidden en droeg hen op Hem voor deze gunsten te danken, want de gunsten van onderhoud en veiligheid behoren tot de grootste gunsten waarvoor men Allah dankbaar moet zijn.

Allah noemt Zichzelf in deze Soerah de Heer van het Heilige Huis, dit als eerbetoon aan de Kacbah, los hiervan is Hij natuurlijk de Heer van alles.