109: Soerat al-Kaafiroen

36778

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg: “O ongelovigen.

Ik aanbid niet wat jullie aanbidden.

En jullie zullen nooit aanbidden wat ik aanbid.

En ik zal nooit aanbidden wat jullie aanbidden.

En jullie zullen nooit aanbidden wat ik aanbid.

Daarom, voor jullie jullie geloof en voor mij mijn geloof.”

Uitleg

Allah, de Verhevene draagt de Profeet (vrede zij met hem) hier op om tegen de ongelovigen te zeggen en hen duidelijk te maken dat hij niet datgene aanbidt wat zij aanbidden en dat hij afstand neemt van al datgene wat zij buiten Allah aanbidden. Ook wordt hij opgedragen de ongelovigen te vertellen dat zij nooit zullen aanbidden wat hij aanbidt, omdat hun daden van aanbidding niet alleen voor Allah zijn. Een aanbidding die gepaard gaat met Shirk (veelgodendienst), kan geen aanbidding genoemd worden.

Vervolgens wordt deze zin herhaald om duidelijk te maken dat shirk hun tweede aard is geworden en dat zij dit nooit zullen verlaten, daarom wordt er ook aan het einde van deze Soerat een duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen. Allah zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

“Daarom, voor jullie jullie geloof en voor mij mijn geloof.”

(Soerat al-Kaafiroen: 6)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Eenieder handelt op zijn eigen manier.”

(Soerat al-Israa’: 84)

“Jullie zijn vrij van wat ik doe en ik ben vrij van wat jullie doen."

(Soerat Yoenoes: 41)